સ્વામી વિવેકાનંદના
પ્રેરણાદાયી સુવિચારોનો સંગ્રહ

અમારી બધી જ પુસ્તકો સર્ચ કરો

પુસ્તક વિક્રેતાઓ, શાળાઓ તથા
ગ્રંથાલયો માટે આકર્ષક ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર

નિઃશુલ્ક વાંચન વિભાગ

યુવાઓ માટે પ્રેરણાદાયી પુસ્તકો

View All

શ્રીરામકૃષ્ણદેવ : જીવન અને સંદેશ

View All

યુવાઓ માટે પ્રેરણાદાયી પુસ્તકો

View All

શ્રીરામકૃષ્ણદેવ : જીવન અને સંદેશ

View All

શ્રીમા સારદાદેવી : જીવન અને સંદેશ

View All

શ્રીમા સારદાદેવી : જીવન અને સંદેશ

View All

સ્વામી વિવેકાનંદ : જીવન અને સંદેશ

View All

સ્વામી વિવેકાનંદ : જીવન અને સંદેશ

View All

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત

આ માસિક પત્રિકામાં સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, મૂલ્યનિષ્ઠ કેળવણી, યુવાનો માટેની પ્રેરકવાણી, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સ્વામી વિવેકાનંદના પ્રેરક પ્રસંગો, આધ્યાત્મિક સંસ્મરણો, આત્મકથાત્મક લેખો, અને આરોગ્ય જેવા અનેક વિષયો પર વિદ્વાનોના લેખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

જ્યોત ઓનલાઇન વાંચો
જ્યોતના બધા અંકો સર્ચ કરો
જ્યોતનું લવાજમ ભરો

50+ ચૂકવણીના વિકલ્પો

બેન્ક ટ્રાન્સફર (Net Banking)
UPI
Wallet
paytm
Google Pay
PhonePay
Debit/Credit card
ચેક

ટ્રાન્સપોર્ટ ચાર્જ

ગુજરાતમાં : ₹ ૧૦૦ થી વધુની ખરીદી પર ટ્રાન્સપોર્ટ નિઃશુલ્ક
ગુજરાતની બહાર (ભારતમાં) : ₹ ૨૦૦થી વધુની ખરીદી પર ટ્રાન્સપોર્ટ નિઃશુલ્ક

શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ

ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ – 360 001.

ગુજરાતીમાં શ્રીરામકૃષ્ણ, શ્રીમા શારદાદેવી, સ્વામી વિવેકાનંદના અપૂર્વ જીવન અને પ્રેરણાદાયી સંદેશના એક માત્ર પ્રામાણિક પ્રકાશક

પુસ્તક વેચાણ વિભાગ
સમય : સવારે 9 થી સાંજના 6
Mo. 98795-66910
[email protected]

ઊઠો! જાગો! અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડયા રહો
– સ્વામી વિવેકાનંદ