રાજયોગ : પ્રાણાયામ-1 : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:27:18+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

પ્રાણાયામ સૌથી પહેલાં આપણે પ્રાણાયામનો અર્થ સમજવાનો થોડોક પ્રયત્ન કરીશું. અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં પ્રાણ એટલે વિશ્વમાં રહેલી શક્તિનો એકંદર સરવાળો. તત્ત્વજ્ઞાનીઓના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આ [...]

રાજયોગ : એકાગ્રતા 1 : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:25:42+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

એકાગ્રતા એકાગ્રતા એ સર્વ જ્ઞાનનો સાર છે, તેના વિના કંઈ થઈ શકે નહીં. સામાન્ય માણસમાં તેની વિચારશક્તિનો નેવું ટકા ભાગ વ્યર્થ જાય [...]

રાજયોગ : એકાગ્રતા અને પ્રાણાયામ : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:24:16+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

એકાગ્રતા અને પ્રાણાયામ માણસ અને પશુ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત તેમની મનની એકાગ્રતાની શક્તિમાં રહેલો છે. કોઈ પણ કાર્યક્ષેત્ર માંહેની બધી સફળતાઓ આનું [...]

રાજયોગ : પ્રાણાયામ : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:21:29+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

પ્રાણાયામ (તા. ૨૮/૦૩/૧૯૦૦ ના ૨ોજ સાન્ફ્રાન્સિસ્કોમાં આપેલું ભાષણ) (સ્વામી વિવેકાનંદ, હીઝ સેકન્ડ વિઝીટ ટુ ધ વેસ્ટ, પૃ. ૪૬૧, પ્રમાણે આ પ્રવચન ર૯ [...]

રાજયોગ : એકાગ્રતા : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:18:48+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

એકાગ્રતા (ઈસવીસન ૧૯૦૦ના માર્ચની ૧૬મી તારીખે સાન્ફ્રાન્સિસ્કોના વોશિંગ્ટન હોલમાં અપાયેલું વ્યાખ્યાન) વેદાંત સોસાયટી સાઉથ કેલિફોર્નિયાએ અમેરિકા માટે સર્વ હક સ્વાધીન રાખેલાં હોવાથી [...]

રાજયોગ : મનની શક્તિ : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:13:38+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

મનની શક્તિ કારણ કાર્ય બને છે. એમ નથી કે કારણ એક વસ્તુ હોય અને કાર્ય તેના પરિણામે બનતી બીજી જ વસ્તુ હોય. [...]

કર્મયોગ : નિઃસ્વાર્થ કર્મ એ જ સાચો ત્યાગ છે : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:10:26+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

નિઃસ્વાર્થ કર્મ એ જ સાચો ત્યાગ છે આ દુનિયા કાયરો માટે નથી. તેમાંથી નાસવાનો યત્ન ન કરો. વિજય કે પરાજયની પરવા ન [...]

કર્મયોગ : નિષ્કામ કર્મ : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-20T11:08:55+05:30May 20th, 2021|Swami Vivekananda|

નિષ્કામ કર્મ (ઈ.સ. ૧૮૯૮ના માર્ચની ૨૦મી તારીખે કોલકાતાના બાગબજારમાં રમાકાંત બોઝ સ્ટ્રીટ નં. ૫૭ના મકાનમાં ભરાયેલી રામકૃષ્ણ મિશનની બેંતાલીસમી સભામાં સ્વામી વિવેકાનંદે [...]

કર્મયોગ : કાર્ય એ જ પૂજન : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-19T14:44:27+05:30May 19th, 2021|Swami Vivekananda|

કાર્ય એ જ પૂજન સર્વાેચ્ચ માનવી કાર્ય ‘કરી શકે નહિ,’ કારણ કે તેને બાંધનારું કશું તત્ત્વ, કશી આસક્તિ, કશું અજ્ઞાન તેનામાં નથી. [...]

રાજયોગ : ધ્યાન અને સમાધિ : સ્વામી વિવેકાનંદ

By |2021-05-19T14:38:57+05:30May 19th, 2021|Swami Vivekananda|

ધ્યાન અને સમાધિ રાજયોગનાં જુદાં જુદાં પગથિયાંઓનું આપણે ઉપરછલું અવલોકન કરી ગયા છીએ. પરંતુ જે ધ્યેયે આપણને રાજયોગ લઈ જવાનો છે તે [...]

Go to Top